Helppo etäratkaisu - kosteudenseuranta ja työmaan aikataulutus

Wiiste Wireless -järjestelmä tarjoaa täyden etätyömahdollisuuden. Voit hallita rakentamisen olosuhdemittauksia ja betonin kosteudenseurantaa  IoT-antureiden sekä oman tietokoneesi tai älypuhelimesi avulla.

IoT-anturit lähettävät itsenäisesti sekä kosteus- ja lämpötilatiedot että betonivalun kuivumistiedot Wiiste Relia -pilvipalveluun, josta voit lukea ne tietokoneellasi tai älypuhelimellasi. 

IoT-anturin asennus betoniin tehdään yleisimmin valun aikana. Wiisteen anturit soveltuvat myös muiden rakenteiden kosteusmittaukseen. 

Automaattihälytykset ja raportoinnin työkalut

Wiiste Relia -pilvipalvelussa voit suunnitella kosteusmittaukset helposti ”pohjakuvan päälle”. Voit tulostaa valmiin mittaussuunnitelman kuvalliseksi ohjeeksi kosteusantureiden asentajille. 

Automaattiset hälytykset helpottavat valvontaa. Saat järjestelmästä hälytyksen, kun määrittämäsi lämpötilan tai kosteuden raja-arvo ylittyy tai alittu

Viimeisin tieto mittauksista on pilvipalvelussa jatkuvasti kaikkien osapuolten saatavilla. Etäluettavien antureiden data saadaan tarvittaessa siirrettyä myös osaksi laajempaa mittaus- tai projektijärjestelmää.

Luotettava ja tarkka kuivumiskäyrä

Wiiste Wireless -järjestelmän avulla voit valvoa kosteutta hallitusti ja jatkuvasti, mikä tuo kustannustehoa työmaan ohjaukseen. Kuivumisolosuhteisiin voidaan puuttua ajoissa ja kuivumista edistää kustannustehokkaasti todellisen tarpeen mukaan.

Ratkaisuissa on huomioitu erityisesti työmaaolosuhteet. Järjestelmällä saadaan yksittäisiä pinnoitettavuusmittauksia monipuolisempi, tarkempi ja luotettavampi kuivumiskäyrä.

Muiden Wiisteen lämpötila- ja kosteusantureiden tietoja luetaan käsikäyttöisellä lukulaitteella. Paras ratkaisu riippuu kohteesta ja asiakastarpeesta.

Ota yhteyttä »