Kaikki kosteudenseuranta yhdellä järjestelmällä 

Wiiste Wireless -järjestelmän uutuus on IoT-anturi, joka lähettää betonin kuivumisen tilannetiedot jatkuvasti suoraan internetiin. Kosteus- ja lämpötilatiedot sekä betonivalusta että kuivumisolosuhteista ovat jatkuvasti asiakkaamme luettavissa Wiiste Relia -pilvipalvelussa.

Muiden langattomien lämpötila- ja kosteusantureiden tietoja luetaan käsikäyttöisellä lukulaitteella. Paras ratkaisu riippuu kohteesta ja asiakastarpeesta. Langattomat lämpötila- ja kosteusanturit soveltuvat betonin lisäksi muidenkin rakenteiden kosteuden mittaukseen. Betoniin ne voidaan asentaa valun aikana tai sen jälkeen.

Pilvipalvelussa suunnittelun ja raportoinnin työkalut

Wiiste Relia -pilvipalvelulla kosteusmittaukset voi suunnitella helposti ”pohjakuvan päälle”. Valmiin mittaussuunnitelman voi tulostaa suoraan kuvalliseksi ohjeeksi kosteusantureiden asentajille. Viimeisin tieto mittauksista on palvelussa helposti kaikkien osapuolten saatavilla niin työmaalla kuin tien päällä, myös mobiililaitteilla.
Tulossa ovat myös seuraavat ominaisuudet: API-rajapinta, pinnoitettavuuden raja-arvojen määritys ja automaattiset hälytykset (lämpötila ja kosteus).

Konkreettisia etuja laadun- ja aikataulunhallintaan

Wiiste Wireless -kosteudenhallintajärjestelmän avulla kosteutta voidaan valvoa hallitusti ja jatkuvasti, mikä tuo kustannustehokkuutta työmaan ohjaukseen. Kuivumisolosuhteisiin voidaan puuttua ajoissa ja kuivumista edistää tarvittaessa kustannustehokkaasti.
Järjestelmällä saadaan yksittäisiä pinnoitettavuusmittauksia monipuolisempi, tarkempi ja luotettavampi kuivumiskäyrä. Ratkaisuissa on huomioitu erityisesti työmaaolosuhteet.

Ota yhteyttä »