Betonivalujen kosteudenhallinta kiipeää pilveen

Rakennustyömaiden kosteudenhallinta digitalisoituu. Tamperelaisen Wiiste Oy:n kehittämällä SolidRH-tekniikalla betonivalujen kuivumisprosessia ja kosteustilannetta koskevaa informaatiota voidaan seurata lähes reaaliajassa Relia-pilvipalvelun kautta.

Kokonaisuuteen kuuluu oleellisena osana kosteuden mittaussuunnitelma, jossa määritellään kosteutta mittaavien antureiden paikat ja mittaussyvyydet. Sensorit asennetaan paikoilleen valuvaiheessa ja tiedot luetaan sitä varten kehitetyllä langattomalla lukulaiteella. Suunnitelma voidaan tehdä helposti ja nopeasti selaimessa toimivalla Relialla.

Betonin kuivumisen laskennallinen nopeus määrittää rakennustyömaiden aikataulusuunnittelua. Kosteiden tilojen laatoitukset ja lattioiden pinnoitustyöt voidaan aloittaa vasta kun valut ovat kuivuneet riittävästi.

Reaaliajassa toimivalla anturi- ja mittalaiteteknologialla vältetään tilanne, että pinnoite asennettaisiin joko vahingossa tai jopa tarkoituksella aikataulusyistä märän betonin päälle. Rakentamisvirheistä johtuvista kosteusvaurioista päästään eroon.

Hyviä kokemuksia

Käytännön kokemukset rakennustyömailta ovat hyviä. A-Insinöörit Suunnnittelu Oy:n korjaussuunnitteluyksikön johtaja Mikko Tarri luonnehtii teknologiaa yksinkertaiseksi, luotettavaksi ja jopa mullistavaksi. Mittauksen voi suorittaa työmaan oma henkilöstö, kuten vaikkapa työnjohtaja, sillä mittaajan toimintatapa ei vaikuta digitaalisesti saatavaan mittaustulokseen.

Tulosten tulkitsijan on kuitenkin oltava riittävän perehtynyt rakennusfysiikkaan ja ymmärrettävä betonin kuivumisprosessia ja olosuhteiden vaikutusta siihen.

- Kosteudelle määritellään suunnitteluvaiheessa tavoiteltava numeerinen arvo. Pinnoitustyöt aloitetaan vasta kun tavoite on saavutettu, jolloin lopputuotteesta saadaan takuuvarmasti täysin turvallinen eikä urakoitsijan tarvitse varautua takuukorjauksiin. Tämä on iso juttu, Tarri sanoo.

Kuivamista voi nopeuttaa

Kuivuminen ei aina etene suunnitellussa aikataulussa. Relian tuottaman tiedon pohjalta vastaava mestari voi tällöin ottaa käyttöön kuivumista tehostavia toimenpiteitä. Näihin voidaan tarttua jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua pinnoitusajankohtaa. Energiaa kuluttavaan kuivaamiseen kannattaa ryhtyä vasta kun siihen on todellinen tarve.

- Kustannukset voivat muodostua suuriksi, mikäli pinnoitteet aikataulujen pakottamina joudutaan asentamaan märän betonin päälle. Päällyste- ja niiden kiinnitysmateriaalit saattavat esimerkiksi vaurioitua ja joskus vaurioituminen havaitaan vasta pitkän ajan kuluttua. Tällöin urakoitsija joutuu takuutyönä poistamaan vanhan pinnoitteen liimoineen ja huolehtimaan betonin kuivaamisesta. Tämän jälkeen pinnoitustyö on tehtävä uudestaan, Mikko Tarri sanoo.

Kosteusvaurioita tapahtuu valitettavan usein. Pinnoitusvirheiden takia uusia päiväkoteja ja kouluja on jouduttu korjaamaan 1-2 vuoden kuluttua valmistumisensa jälkeen. Urakoitsijat haluavat pysyä aikataulussa. Tästä syystä he joskus ottavat harkitun riskit ja jatkavat työtä ilman varmaa tietoa kuivumisprosessin tilasta.

- Vahinkoja tapahtuu myös siksi, että perinteisen porareikämittauksen tulokset ovat alttiita olosuhde-, mittaus- ja tulkintavirheille. Virheellisesti tulkittujen tulosten takia pinnoittaminen saatetaan aloittaa betonin ollessa vielä kosteaa.

A-Insinöörit alkaa tarjota Wiisteen kehittämään tekniikkaan perustuvaan kosteudenhallintaa erillisenä palveluna hankesuunnitteluvaiheeseen. Tarri pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa jokaiseen betonielementtiin asennetaan oma anturi käytön aikaista kosteuden seurantaa varten jo betonitehtaalla.

- Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (TAYS) laajennusrakennuksen valut ovat suurin kohde, jossa käytämme tekniikkaa, Tarri toteaa.

”Anturit kaikkiin kiinteistöihin”

Suomen Hoivatilat Oy hyödyntää pilvipalveluun perustuvaa Wiisteen tekniikkaa. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä.

- Olemme päättäneet asentaa kiinteät anturit kaikkiin rakennettaviin kiinteistöihin niin työmaa-aikaista kuin käytönkin aikaista kosteudenseurantaa varten. Tähän mennessä meillä on kokemusta viidestä palvelu- tai päiväkodista Tampereella, Nurmijärvellä, Hämeenlinnassa, Laukaalla ja Kajaanissa, toteaa yhtiön rakennuttajapäällikkö Ari Hyvärinen.

Hyvärinen kiittelee urakoitsijaa, jolta aloite menetelmän käyttöönottoon saatiin. Hoivatilat Oy on hankkinut käyttöönsä kaksi antureiden lukemiseen kehitettyä lukulaitetta, joita urakoitsijat voivat lainata.

- Työmailla urakoitsija asentaa anturit kosteudenmittaussuunnitelman mukaisiin paikkoihin ja työnjohtaja mittaa tulokset mittalaitteella säännöllisin väliajoin, Hyvärinen kuvaa.

Ensimmäisen mittauksen yhteydessä mittaustulos yhdistetään kyseiseen anturiin. Tämän jälkeen mittaukset kohdentuvat automaattisesti oikeaan paikkaan anturin yksilöllisen sarjanumeron perusteella.

Hyvärinen kertoo, että lähes jokainen yhtiölle työtä tehnyt urakoitsija on ollut tyytyväinen menetelmään, joka tekee mahdolliseksi betonin kuivumisen seuraamisen heti valamisen jälkeen. Kaikki haluavat aloittaa pinnoitustyöt vasta kun valut ovat ehtineet kuivaa.

- Wiisteen anturiteknologian antamat mittaustulokset ovat hyvin linjassa porareikämittauksista saatujen tulosten kanssa. Eroa on ollut 2-3 prosenttiyksikköä, Hyvärinen sanoo.

Työnjohtaja mittaa

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy urakoi palvelutaloja ja päiväkoteja Suomen Hoivatilat Oy:lle. Vastaava työnjohtaja Joonas Mykrä on toiminut vastaavana työnjohtajana kolmessa Wiisteen tekniikkaa hyödyntäneessä päiväkotikohteessa. Hän arvostaa uuden teknologian avaamia mahdollisuuksia lopputuotteen laadun varmistamiseksi.

- Työnjohtaja kerää kierroksellaan betonin kosteustilannetta koskevat tiedot antureilta 5-10 minuutissa. Mittaamiseen ei tarvita lainkaan ulkopuolista henkilökuntaa ja tulokset ovat hyödynnettävissä saman tien. Langattomasti tapahtuva mittaaminen on vaivatonta ja nopeuttaa prosessia. Tulos on luotettava, koska mittaaja ei oikeastaan voi tehdä virhettä, Mykrä sanoo.

Digitaalisella mittauksella saatava luotettava tieto kuivumisprosessin etenemistä vaikuttaa ratkaisevalla tavalla työmaan etenemiseen.

- Pinnoitustyöt voidaan aloittaa heti kun materiaalitoimittajien antamat kosteutta koskevat raja-arvot täyttyvät, mutta ei koskaan sitä ennen. Anturit jäävät paikoilleen. Mikäli kiinteistö joskus myydään, ostaja voi rakenteita rikkomatta pintarakenteiden läpi mittaamalla varmistaa kohteen betonilaattojen kosteustilanteen, Mykrä pohtii.

LISÄTIEDOT:
http://www.wiiste.com/

TEKSTI: MATTI VALLI

Lisää uutisia - uutisarkisto