Wiiste Oy

Kotimaiset järjestelmät ja laitteistot rakenteiden kosteusmittauksiin

Tampereelta käsin toimiva Wiiste Oy on rakennekosteusmittauksiin liittyvien korkealaatuisten langattomien järjestelmien ja laitteistojen asiantuntija. Kotimaista laatutyötä edustava innovatiivinen mittausjärjestelmämme on kehitetty niin rakennusaikaisen kuin käytönaikaisenkin kosteuden seurantaan ja hallintaan. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.

Tehokasta kosteudenhallintaa

Suunnittelemamme SolidRH-kosteudenmittausjärjestelmän avulla kosteutta voidaan valvoa hallitummin ja jatkuvasti, mikä tuo kokonaisvaltaista kustannustehokkuutta työmaan ohjaukseen. Tehokkaan kokonaisuuden viimeistelee järjestelmään liitetty Relia-pilvipalvelu, jonka avulla järjestelmästa saatavat tiedot ovat käytettävissä ja hallittavissa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Anturit kosteudenmittauksen välineinä

Järjestelmämme mahdollistaa erilaisten antureiden sisällyttämisen pakettiin mittauskohteen sekä tilanteen mukaisesti. Langattomat anturit voidaan asentaa joko betonivalun aikana tai sen jälkeen. Betonivalun aikana asennetut anturit mittaavat käsikäyttöisen lukulaitteen avulla kosteutta sekä kuivumisen aikana että sen jälkeen, kun pinnoitukset on jo tehty. Kosteusmittauksia voidaan täten tehdä aina tarpeen mukaan ja halutuin väliajoin. 

Tarkka mittausjärjestelmä mahdollistaa aktiivisen seurannan, minkä ansiosta kuivumisolosuhteisiin voidaan myös puuttua ajoissa. Kun kosteusmittauksia tehdään riittävän usein, saadaan aikaan kuivumiskäyrä, josta kosteustilanne voidaan määrittää yksittäistä mittausta luotettavammin. 

Tiedot mittauksista Relia-pilvipalveluun

Lukulaitteeseen tallentuvat mittaukset voidaan siirtää sähköisesti suoraan Relia-pilvipalveluun, joka on mittausten suunnitteluun sekä tulosten seurantaan ja raportointiin kehitetty ohjelmisto. Helppokäyttöinen Relia toimii saumattomasti SolidRH-järjestelmän tukena, jolloin järjestelmän tuottamat tiedot pysyvät aina hallinnassa. Esimerkiksi valmiin mittaussuunnitelman voi tulostaa suoraan kuvalliseksi ohjeeksi kosteusantureiden asentajille, ja viimeisin tieto mittauksista on helposti kaikkien osapuolten saatavilla niin työmaalla kuin tien päällä.

Ota yhteyttä »