Hämeenlinnan Tilapalvelut minimoi rakennusten kosteusongelmia IoT-seurannalla

Hämeenlinnan kaupungin Tilapalvelut kiinnittää rakentamisen laadunvalvonnassa erityistä huomiota betonivalujen pinnoitustöiden oikea-aikaisuuteen ja hyviin kuivumisolosuhteisiin, jotta rakennusten tulevaisuuden kosteusongelmat voidaan minimoida. Wiisteen IoT-anturit auttavat työssä. Ne sisältyvät jatkossakin Tilapalveluiden tilaamiin uusiin urakoihin.

– Haluamme ehkäistä ennalta kaikki betonivalujen kuivumiseen ja pinnoituksiin liittyvät ongelmat niin pitkälti kuin voimme, kertoo Hämeenlinnan kaupungin Tilapalvelujen rakennustöiden valvoja Kari-Pekka Leppänen.

Urakoitsija vastaa Tilapalveluiden tilaamissa urakoissa pinnoituksista ja tekee lopulliset pinnoitettavuusmittaukset. Tilapalvelut käyttää Wiisteen antureiden dataa laadunvalvonnassa.

Wiisteen IoT-antureista saatu betonin kuivumisdata yhdistetään työmaan IoT-olosuhdemittareiden antamaan dataan, mikä mahdollistaa reagoinnin urakan aikana, jos kuivumisen edellytyksiä on parannettava. Antureista on hyötyä myös muiden työvaiheiden tarkkailussa.

– Jos esimerkiksi olosuhdemittari näyttää 10 asteen lämpötilaa, kun pinnoitustyöt ovat alkamassa kohteessa, olosuhde on väärä. Siihen voidaan nyt reagoida, Kari-Pekka Leppänen kertoo.

Kirjaston seinän kosteuskorjauksen onnistuminen varmistettiin anturilla

Tilapalvelut on käyttänyt Wiisteen antureita myös muihin tarkoituksiin kuin betonivalujen ja olosuhteiden seurantaan.


– Kosteutta oli vuotanut Hämeenlinnan pääkirjaston maapaineseinää pitkin sisälle asti. Seinän ulkopuolelle kermityksiin tehtiin korjauksia, ja Wiisteen SH3-nappianturit asennettiin maton alle, Leppänen kertoo.

– Pystyimme niiden avulla seuraamaan, onko korjaus ratkaissut ongelman ja seinä pysynyt kuivana. Jos kosteusarvot olisivat alkaneet nousta, olisimme voineet reagoita tilanteeseen ennalta ehkäisevästi, ennen kuin kosteusvahinkoa olisi syntynyt.


Suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mittaava SH3 on kehitetty rakennusten käytön aikaiseen seurantaan esimerkiksi vedeneristeen alta tai höyrysulun takaa.

IoT-kosteusmittausta koulujen, päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakennusprojekteissa

Hämeenlinnan kaupungin Tilapalvelut otti Wiisteen ratkaisut käyttöönsä vuonna 2019. Ensimmäisiä urakkakohteita olivat Katuman uusi päiväkotirakennus, Ruununmyllyn koulun rakentaminen ja Lammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennukset.

Wiisteen IoT-anturit ovat haastatteluhetkellä Hämeenlinnassa käytössä lisäksi Vuorentaan koulun rakennustyömaalla. Niillä on tärkeä rooli myös keväällä alkavassa uuden Kaurialan koulun rakennustyössä.
Tilapalvelut on tehnyt muitakin toimia, jotta rakennusten kosteusongelmia voitaisiin välttää.

– Erityisesti urakkakohteiden sääsuojiin on kiinnitetty huomiota. Myös sääsuojien sisällä on mitattu olosuhteita Wiisteen IoT-olosuhdeantureilla. Sen myötä on vahvistunut ja tarkentunut tieto kosteuden siirtymisestä ulkoilmasta sääsuojan sisään. Siirtymä tapahtuu todella nopeasti, Kari-Pekka Leppänen kertoo.

Kosteudenseurantaa tarvitaan myös takuuajan jälkeen

Kari-Pekka Leppänen on kokenut Wiisteen Relian ja anturit helppokäyttöisiksi.


– Projektit on ollut helppo luoda Reliaan. Myös lukulaitteen käyttö ja sen tietojen siirto Reliaan on helppoa. Vain mittapisteiden sijoittelun kanssa on ollut hieman miettimistä, mutta tämä on yllättävän helppo kokonaisuus.

Hämeenlinnan Tilapalvelujen käyttämistä antureista suurin osa on IoT-versioita, mutta käsilukijallakin on käyttöä.

– Pääsääntöisesti olemme asentaneet IoT-versiot, jolloin tieto lähtee automaattisesti nettiin. Ne ovat toimineet hyvin. Joihinkin kellaritiloihin, jotka ovat haasteellisia verkon kuuluvuudelle, ei ole kuitenkaan lähdetty laittamaan erikseen vahvistimia. Näitä antureita käydään lukemassa käsilukijalla.

Hämeenlinnassa IoT-betonianturit pidetään aktiivisina myös kohteiden valmistumisen jälkeen. Näin takuuajaltakin saadaan faktaa betonin kosteusarvoista.
Joissain kohteissa seuranta jatkuu pidempään. Kari-Pekka Leppänen oli tarkastanut haastattelupäivän aamuna Katuman päiväkotiin vuonna 2019 asennettujen kolmen IoT-betonianturin datan.

Katuman päiväkodin anturien tiedot siirtyvät betonista pilvipalvelu Reliaan kahdeksan tunnin välein, mikä on tässä tapauksessa hyvin riittävä frekvenssi seurantaan. IoT-anturin pariston kestoennuste on pitkä, ja pariston ehdyttyä dataa voi edelleen mitata Wiisteen lukulaitteella päällysrakenteiden läpi.Hämeenlinnan Tilapalvelut yhdistää betonin kuivumisdatan työmaan IoT-olosuhdemittareiden antamaan dataan, mikä mahdollistaa reagoinnin urakan aikana, jos kuivumisen edellytyksiä on parannettava. Kuvassa asennetaan Wiisteen IoT-olosuhdemittaria työmaalle. Jutun alussa on kuva betonin IoT-anturin asennuksesta.