Kuva: Wiisteen langattomia IoT-kosteusantureita

Päivitetty hinnoittelumalli ja hinnasto

Wiisteen päivitetyn hinnoittelumallin lähtökohtina ovat yksinkertaisuus ja helppo hallinnointi asiakkaan sekä toimittajan näkökulmasta. Lisäksi halutaan taata asiakkaidemme erilaisten käyttötapausten yhdenvertainen kohtelu.

Olennaisimmat muutokset:

  • Anturikohtainen kuukausimaksu poistuu (IoT-anturit)
  • Relia-pilvipalvelu on maksuton ensimmäisten 12 kk:n ajan
  • Relia-pilvipalvelun kuukausimaksu koskee ensimmäisten 12 kk:n jälkeen kaikkia projekteja anturityypistä riippumatta
  • Kuukausimaksu perustuu projektin anturimäärään
  • Kuukausimaksut laskutetaan 6 kk:n jaksoissa etukäteen
  • Ensimmäisen vuoden kustannukset projektille koostuvat jatkossa vain anturien hinnasta.

Loppuasiakashinnat entisellä tasolla


Elektroniikan komponenttipula ja siitä aiheutunut kustannusten nousu on koskettanut laajasti myös Wiistettä.

Samanaikaiset tuotannon tehostamistoimet ja kasvaneet volyymit ovat kuitenkin mahdollistaneet loppuasiakashintojen pitämisen entisellä tasolla.

Hinnoittelumallin päivitystarpeen syitä olivat toimitettavien anturivolyymien kasvu, asiakkaidemme erilaisten käyttötarpeet, datamäärien kasvu ja IoT-antureiden suosion kasvu.

Relia pilvipalvelun osalta on käynnistetty merkittävä kehitysprojekti, ja sen myötä uudistuva järjestelmä palvelee käyttäjien tarpeita aivan uudella tasolla jo vuoden 2022 aikana.

Tulevan version mahdollistamien ominaisuuksien myötä tullaan Reliasta tarjoamaan myös yritys- ja konsernitason hinnoittelumalli.

Voimassaolo ja siirtymäaika

Hinnasto astuu voimaan 11.10.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Siirtymäaika:

  • IoT-antureiden datamaksujen laskutus säilyy nykyisellään 31.12.2021 saakka.Tämän jälkeen laskutus tapahtuu Relia pilvipalvelun hinnaston mukaisesti projektikohtaisesti etukäteen 6 kuukauden jaksoissa.
  • Etukäteen maksettujen sopimuskausien osalta jatketaan sovitusti sopimuskauden loppuun saakka.
  • Puhtaasti lukulaitteellisia antureita sisältävien projektien osalta siirtymäaika jatkuu 30.6.2022 asti, siirtymäaika kuitenkin vähintään 12 kk (koskien projekteja, jotka avattu välillä 1.7.2021 – 30.9.2021). Tämän jälkeen laskutus Relia pilvipalvelun hinnaston mukaisesti projektikohtaisesti etukäteen 6 kuukauden jaksoissa.
  • Data tulee olemaan edelleen arkistoituna ja nähtävissä Relia -pilvipalvelussa vähintään 3kk:n ajan, vaikka asiakas ei siirtymäajan loppuessa haluaisi jatkaa maksullisen palvelun muodossa. Projektille ei tällöin kuitenkaan ole mahdollista enää päivittää uutta dataa ilman maksullista versiota.

Uusi käyttösopimus

Wiisteen palvelun käyttöehdot on päivitetty. Uudet ehdot astuvat voimaan 11.10.2021. Uusien ehtojen taustalla erityisesti IoT-antureiden (WAN) käyttöön liittyvät erityispiirteet, uudistettu hinnoittelumalli sekä henkilötietojen käsittelyn tarkennukset.

 

Lisätiedot:

Wiisteen uusi hinnasto 11.10.2021
Palvelun käyttöehdot


Aki Böök, toimitusjohtaja

040 596 4599 | aki.book@wiiste.com